Het kloppend Hart

van Engelen

engelerhart

engelerpark 2-10

veel speelruimte

sport - beweging

Hoe kom ik naar Engelerhart en Engelerpark 


Komt u van de A59 vanaf Rosmalen afslag 57 Engelen boven (stoplichten) rechts af **Haverleij vervolgen, komt u vanaf Waalwijk dan afslag 57 Engelen boven ( stoplichten) linksaf ** Haverleij volgen.

Vanaf ** de Haverleij (de weg naar de A59) linksaf, De Vutter op, langs het bedrijventerrein.
Doorrijden tot de weg naar rechts afbuigt. Daar is een afslag linksaf naar de sporthal (aangegeven met bord: ingang sportpark) Deze weg inrijden.
Langs deze weg zijn er aan weerszijden parkeerplaatsen. Aan het einde is een kiss-and-ride plein. Let op: hier mag niet geparkeerd worden. Kinderen kunnen worden afgezet waarna meteen kan worden doorgereden.

       

Inmiddels is de infrastructuur rond het nieuwe sportpark dusdanig vergevorderd dat de oude toegangsroute, naar het voetbalcomplex via de Fuutlaan, niet meer mogelijk is voor auto's.

De nieuwe toegangsweg voor auto's is via de Vutter, ter hoogte van veld 2. Parkeren kan vervolgens aan weerszijde van de weg(achterzijde veld 2) en voorbij de sporthal aan weerszijde bij de tennisclub.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te parkeren in of op de kiss-and-ride-zone. Deze zone is vooral om te keren en t.b.v. hulpdiensten om het gebouw te kunnen bereiken.
Hier is een poort t.b.v. alleen hulpdiensten en materieel van de gemeente voor onderhoud aan het sportcomplex.
Het dringende verzoek is ook om vooral niet te parkeren langs de Fuutlaan, Hoenderland en/of De Vutter t.h.v. de Woerd. Dit is vooral parkeergelegenheid voor de bewoners. Die willen wij zo min mogelijk tot last zijn.
De gebruikers verzoeken u zoveel als mogelijk met de (brom/snor-)fiets of te voet naar het complex te komen.
Lukt dit niet, is het verzoek zoveel mogelijk rekening te houden met de nieuwe situatie; volg met de auto nieuwe route en parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken langs het sportcomplex, om vervolgens gebruik te maken van de nieuwe toegangspaden.
Op bijgaande plattegrond treft u de gewijzigde toegang tot het park aan (rood voor auto's, inclusief parkeren en blauw voor voetgangers/fietsers).